Forside

Kilden 

områdets

Grundejerforening

Velkommen!


Kilden-områdets Grundejerforening varetager mere end 100 medlemmers interesse i et af de skønneste boligområder i Frederikshavn Kommune. Foreningen arbejder for at fremme den gode oplevelse ved at bo i og besøge området og for at udvikle det naturskønne område og motivere det gode naboskab.

          Følg os på Facebook

                Følg Grundejerforeningens Facebookside, som hedder "Gl. Kilden"


____________________________________________________________________________________


          Hjertestarter

                En hjertestarter er placeret ved elskabet ved Ryetsvej 14. 

                Trygfonden har en fin video hvor de viser hvordan man bruger en hjertestarter, se den her:                        https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/saadan-bruger-du-en-hjertestarter 

               

____________________________________________________________________________________

Informationer 2020


HØRINGSPERIODE på kommuneplantillæg, 4/11 -30/12 2020

Frederikshavn Kommune lavet et kommuneplantillæg, som omfatter et område som støder op til vort boligområde.  

 

Forslaget har kommuneplantillæg nr. 15.56 med høringsperiode fra d. 4/11 til d. 30/12 2020.

Da det omtalte boligområde også omfatter stien fra Fylleledvej til Donbækvej, hører bestyrelsen i Kilden-områdets Grundejerforening gerne medlemmernes kommentarer.

Kommuneplanrammen hedder FRE.B.12.29 og er angående et boligområde ved Donbækvej.

 

Følgende links kan benyttes for nærmere information:

 

https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/8727

 

https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/temaplan-for-udpegning-af-byudviklingsomraader/


Se endvidere også vedhæftet fil her: Ramme_FRE.B.12.29_873

Container til haveaffald


Containers bliver stillet op på stikvejen Ryetsvej 16-18 samt Lillevej, den første weekend i maj samt den sidste weekend i september. 


Sammenkomster i Kilden


Skt. Hans aften  - vi tænder op i bålet og griller pølser.

 


FØRSTE ADVENT - vi tænder vores juletræ kl 16, på hjørnet af Ryetsvej / Vangensvej - men der er ikke en sammenkomst i 2020.


Her en lille julehilsen fra bestyrelsen KLIK HER
(Nærmere tidspunkter og detaljer bliver meldt ud på Facebook og her på siden, op til aktiviteten.)

________________________________________________________________

Mail til formanden   I   Mail til webmasteren  I   Kilden grundejerforening