Forside

Kilden 

områdets

Grundejerforening

Velkommen!


Kilden-områdets Grundejerforening varetager mere end 100 medlemmers interesse i et af de skønneste boligområder i Frederikshavn Kommune. Foreningen arbejder for at fremme den gode oplevelse ved at bo i og besøge området og for at udvikle det naturskønne område og motivere det gode naboskab.
          Følg os på Facebook

                Følg Grundejerforeningens Facebookside, som hedder "Gl. Kilden"


____________________________________________________________________________________


          Hjertestarter

                En hjertestarter er placeret ved elskabet ved Ryetsvej 14. 

                Trygfonden har en fin video hvor de viser hvordan man bruger en hjertestarter, se den her:                        https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/saadan-bruger-du-en-hjertestarter 

               

____________________________________________________________________________________

Informationer 2021


Ryetsvej asfalteres i 2021, vi håber der kommer flere af sidevejene med på samme tidspunkt:

https://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed/disse-veje-bliver-asfalteret-i-2021/ 


Vedr. Kommuneplantillæg nr. 15.56, rammeområde FRE.B.12.29

Med henvisning til kommunens planer om byggegrunde på Donbækvej i 8,5 meters højde har vi fra bestyrelsens side valgt at indsende en klage til planklagenævnet. . Vi vil løbende orientere når der er nyt i sagen. Følgende links kan benyttes for nærmere information: 

https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/temaplan-for-udpegning-af-byudviklingsomraader/


Se endvidere også vedhæftet fil her: Ramme_FRE.B.12.29_873


Fjernvarme - forsyningen forsøger igen

Tilbage i 2018 forsøgte forsyningen at få tilslutning fra beboerne i Kilden med henblik på etablering af fjernvarme. Varmeforsyningen har igangsat et projektforslag og indenfor kort tid vil alle parceller i Kilden modtage et nyt revideret tilbud om fjernvarme. Fristen for tilmelding er sat til 31. marts 2021 og planen er at igangsætte etape 1 i august 2021. Hele projektet skal stå færdigt i 2023. Ny Kilden er med i etape 1 og etape 2. Gl. Kilden er først med i etage 3 som er planlagt til opstart i 2023. Vi opfordrer til man følger med på forsyningens hjemmeside. Evt. spørgsmål kan rettes til forsyningen.

Container til haveaffald


Containers bliver stillet op på stikvejen Ryetsvej 16-18 samt Lillevej, den første weekend i maj samt den sidste weekend i september. 


Sammenkomster i Kilden


Skt. Hans aften  - vi tænder op i bålet og griller pølser.

 


FØRSTE ADVENT - vi tænder vores juletræ på hjørnet af Ryetsvej / Vangensvej


Nærmere tidspunkter og detaljer bliver meldt ud på Facebook og her på siden, op til aktiviteten.)

________________________________________________________________

Mail til formanden   I   Mail til webmasteren  I   Kilden grundejerforening