Forside

Velkommen!


Kilden-områdets Grundejerforening varetager mere end 100 medlemmers interesse i et af de skønneste boligområder i Frederikshavn Kommune. Foreningen arbejder for at fremme den gode oplevelse ved at bo i og besøge området og for at udvikle det naturskønne område og motivere det gode naboskab.
          Følg os på Facebook

                Følg Grundejerforeningens Facebookside, som hedder "Gl. Kilden"


____________________________________________________________________________________


          Hjertestarter

                En hjertestarter er placeret ved elskabet ved Ryetsvej 14. 

                Trygfonden har en fin video hvor de viser hvordan man bruger en hjertestarter, se den her:                        https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/saadan-bruger-du-en-hjertestarter 

               

____________________________________________________________________________________

Informationer 2022


CONTAINER opstilles i weekenden! Fredag d. 17/6, og afhentes igen mandag morgen, d. 20/6. 

Som tidligere gange, bliver den sat op på den lille stikvej af Ryetsvej 16-18, som fortsætter mod Kirkestien.


INFO VEDR. ARBEJDET i OMRÅDET:


2/5-22 STATUS på på fjernvarmeprojektet i Kilden, læs mere HER på forsyningens hjemmeside.

Ligeledes er her et oversigtskort, der angiver hvad der er etableret og de næste ledningsarbejder frem til og med uge 19. 


Opgradering af elnettet - påbegyndes i uge 20 og forventes afsluttet primo 2023. Læs mere HER hvordan det kan påvirke dig.


Orientering vedr. vand og fjernvarme arbejde: Grundejerforeningen har modtaget dette kort fra forsyningen. Bemærk det er vejledende og ikke fastlagte datoer. De enkelte grundejere på de berørte veje vil få en orienteringsbeskrivelse i postkassen inden opstart. 


Læs mere HER og find relevante telefonnummer.


FJERNVARME - rabatten fortsætter i 2022, læs mere her: RABAT 2022


Find status på arbejdet omkring etablering af fjernvarme i Kilden, på forsyningens hjemmeside: www.forsyningen.dk/kilden 

Container til haveaffald


Containers bliver stillet op på stikvejen Ryetsvej 16-18, den første weekend i maj, samt den sidste weekend i september.

NB - container maj måned er AFLYST, pga fjernvarmearbejdet -  men bliver sat op weekenden 17-19/6, da vejene nu igen er farbare.


Sammenkomster i Kilden


Skt. Hans aften  - Grundejerforeningen serverer pølser, vin, øl og vand. Hvis I har gæster denne aften så tag dem med, alle er velkommen. Kræver ingen tilmelding. 

Bålet og heksen er placeret for enden af Ryetsvej. Følg stien mellem nr. 40 og 44. Vi mødes fra kl. 19.00 og bålet tændes 19.30. Vi glæder os til at se jer! 


FØRSTE ADVENT - vi tænder vores juletræ på hjørnet af Ryetsvej / Vangensvej


Nærmere tidspunkter og detaljer bliver meldt ud på Facebook og her på siden, op til aktiviteten.)

________________________________________________________________