Forside

Velkommen!


Kilden-områdets Grundejerforening varetager mere end 100 medlemmers interesse i et af de skønneste boligområder i Frederikshavn Kommune. Foreningen arbejder for at fremme den gode oplevelse ved at bo i og besøge området og for at udvikle det naturskønne område og motivere det gode naboskab.


REGELSÆT for Gl.Kilden finder du HER


          Følg os på Facebook

                Følg Grundejerforeningens Facebookside, som hedder "Gl. Kilden"


____________________________________________________________________________________


          Hjertestarter

                En hjertestarter er placeret ved elskabet ved Ryetsvej 14. 

     

                              

Trygfonden har en fin video hvor de viser hvordan man bruger en hjertestarter, se den her:                        https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/saadan-bruger-du-en-hjertestarter                

____________________________________________________________________________________

Informationer 2024


NYHEDER

REFERAT fra generalforsamling 22/5 ligger nu tilgængelig på hjemmesiden, fanen "om grundejerforeningen".

Endvidere er REGELSÆT for Gl. Kilden opdateret. 


Tidligere informationer:


August 2023

Bestyrelsen har omdelt en sav med tilhørende brev. Håber at alle læser brevet og at det kan hjælpe med til at der startes op på en dialog med naboerne.

Bestyrelsen ser frem til området beskæres og træer fældes i løbet af dette efterår.


Ved nedgangen til vandværkskoven er der en dårlig fremkommelig sti og en meget bedre privat vej.

Formanden har aftalt med ejeren af vejen, at vi gerne på at benytte vej fremfor sti. Der er dog kun adgang for gående, som løber eller cyklist.

Ejeren ønsker ingen adgang for knallert og biler.

Vi har derfor opsat skilt med en opfodring til vi overholder skiltes anvisninger.


Container til haveaffald


Containers bliver stillet op på stikvejen Ryetsvej 16-18, 2 gange per år.


(som udgangspunkt den første weekend i maj, samt den sidste weekend i september.)


Sammenkomster i Kilden


Skt. Hans aften  Nærmere tidspunkter og detaljer bliver meldt ud på Facebook og her på siden, op til aktiviteten.


FØRSTE ADVENT - første søndag i advent, tændes juletræet på hjørnet ved Ryetsvej/Vangensvej. Nærmere tidspunkt og detaljer bliver meldt ud på Facebook og her på siden, op til aktiviteten.

________________________________________________________________


Mail til formanden   I   Mail til webmasteren  I   Kilden grundejerforening