Forside

Velkommen!


Kilden-områdets Grundejerforening varetager mere end 100 medlemmers interesse i et af de skønneste boligområder i Frederikshavn Kommune. Foreningen arbejder for at fremme den gode oplevelse ved at bo i og besøge området og for at udvikle det naturskønne område og motivere det gode naboskab.


REGELSÆT for Gl.Kilden finder du HER


          Følg os på Facebook

                Følg Grundejerforeningens Facebookside, som hedder "Gl. Kilden"


____________________________________________________________________________________


          Hjertestarter

                En hjertestarter er placeret ved elskabet ved Ryetsvej 14. 

     

                              

Trygfonden har en fin video hvor de viser hvordan man bruger en hjertestarter, se den her:                        https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/saadan-bruger-du-en-hjertestarter                

____________________________________________________________________________________

Informationer 2024


NYHEDER


2024 plan for Gl.Kilden går i opfyldelse! 

fra formanden: 

Kære alle

 

Vi har haft en langsigtet plan som gerne skulle kulminere i 2024. Nu ser det ud til vi kommer helt i mål.

 

Følgende er foretaget og afsluttet. Fjernvarme, nyt elnet samt udskiftning af vandforsyning.

 

Næste projekt bliver asfaltarbejdet og der foreligger nu en opdateret plan.  

 

Stæten A/S går efter 1 august i gang med at skifte vejbrønde (der er 56 stk.) for Forsyningen.

 

Sidevejene, Dalvangen, Højvangen Kirkestien, Hegnet, Solvang, Lyngsvej, Lillevej og Charlottevej samt Ryetsvej fra Charlottevej mod syd,

skal have en opretning som NCC skal udføre helst inden ferien.

 

Herefter skal der udlægges en belægning der kaldes MOB (modificeret overfladebehandling), det er kommunens valg.

Belægningen er ca. 1,5 cm tyk og består af bitumen og sorte granit skærver (Diabas), Skærverne hældes ud i den våde og varme bitumen.

Overskydende skærver fejes og suges væk efter ca. 3 uger. Arbejdet udføres af firmaet Dansk overfladebehandling og skal afsluttes senest 16. august.

 

Vangesvej, Ryetsvej samt Fylleledsvej samt private sideveje der har været gravet op, får rigtig asfalt. Ca. 2 – 3 cm. sort asfalt.

 

Udlægning af asfalt på Vangensvej, Fylleledsvej og Ryetsvej, kommer til at foregå i september, arbejdets varighed bliver ca. 4 dage.

NCC har udskiftet vejristene.

 

Vi regner med de to entreprenører tilbyder mere information når vi nærmer os. Vi bør sikre maskinerne fri passage og de bedste forudsætninger for at arbejde uforstyrret.


KIRKESTIEN - for enden af Fylleledvej og ned mod Vrangbækvej, er nu renoveret med ny flot belægning. En stor tak til Anne Marie og Toke for deres initiativ og løbende koordinering med godsejer, samt Pape som har udført opgaven. 


REFERAT fra generalforsamling 22/5 ligger nu tilgængelig på hjemmesiden, fanen "om grundejerforeningen".

Endvidere er REGELSÆT for Gl. Kilden opdateret. 


Tidligere informationer:


Ved nedgangen til vandværkskoven er der en dårlig fremkommelig sti og en meget bedre privat vej.

Formanden har aftalt med ejeren af vejen, at vi gerne på at benytte vej fremfor sti. Der er dog kun adgang for gående, som løber eller cyklist.

Ejeren ønsker ingen adgang for knallert og biler.

Vi har derfor opsat skilt med en opfodring til vi overholder skiltes anvisninger.


Container til haveaffald


Containers bliver stillet op på stikvejen Ryetsvej 16-18, 2 gange per år.


(som udgangspunkt den første weekend i maj, samt den sidste weekend i september.)


Sammenkomster i Kilden


Skt. Hans aften  Nærmere tidspunkter og detaljer bliver meldt ud på Facebook og her på siden, op til aktiviteten.


FØRSTE ADVENT - første søndag i advent, tændes juletræet på hjørnet ved Ryetsvej/Vangensvej. Nærmere tidspunkt og detaljer bliver meldt ud på Facebook og her på siden, op til aktiviteten.

________________________________________________________________


Mail til formanden   I   Mail til webmasteren  I   Kilden grundejerforening